Ansatte

Avdeling

Hege Hansen

Stilling: Pedagogisk leder

Hege er utdannet førskolelærer og har jobbet som pedagogisk leder i barnehage siden 2006. Hun har også vikariert som daglig leder hos oss i ett år. Hege er opptatt av å skape gode relasjoner og være anerkjennende og tilstede i møte med barn.

Rundvannet barnehage

Maria Holst

Stilling: Daglig leder

Maria er utdannet førskolelærer med videreutdanning innen blant annet ledelse og bedriftsutvikling. Hun har jobbet 22 år i barnehage hvorav 19 år som daglig leder. Maria er særlig opptatt av relasjoner og lek og hvordan dette ligger til grunn for barns utvikling, læring, livsmestring og trivsel. Hun ble ansatt hos oss i 2015.

Hege Hansen

Stilling: Pedagogisk leder

Hege er utdannet førskolelærer og har jobbet som pedagogisk leder i barnehage siden 2006. Hun har også vikariert som daglig leder hos oss i ett år. Hege er opptatt av å skape gode relasjoner og være anerkjennende og tilstede i møte med barn.

Anne Lise Veibakken

Stilling: Barnehagelærer

Anne Lise er utdannet allmennlærer og har jobbet både i barneskole, barnehage og på kulturskole. Hun er spesielt interessert i kreative fag og er opptatt av å være deltakende og sensitiv i møte med barn. Anne Lise startet å jobbe hos oss august 2020.

Rune Johansen

Stilling: Assistent

Rune har jobbet som barnehageassistent i 16 år og hos oss siden 2015. Rune er en dyktig tegner som gjerne tar barna med i tegningens verden.

Adrian Johannsson

Stilling: Assistent

Adrian begynte å jobbe hos oss som vikar i desember 2019. I februar 2020 ble han ansatt som assistent i 100% stilling.