Rundvannet barnehage

En barnehage med fokus på lek og gode relasjoner.

Rundvannet barnehage åpnet først med navnet Utsikten barnehage i 1984. I desember 2019 flyttet vi til andre lokaler og endret derfor navn til Rundvannet barnehage. Rundvannet barnehage er en privat, foreldredrevet barnehage som driftes som et samvirkeforetak. Vi er en ideell barnehage, det vil si at det ikke tas ut utbytte fra driften, og hver en krone av overskuddet, går tilbake til barnehagen og barna.

Vi holder til i Nordøyvegen 119, rett ved siden av Stakkevollan skole. Barnehagen har et stort og flott uteområde med skog, kupert terreng og lekeapparater. Rett over veien har vi tilgang til flotte turområder, lysløypa og Rundvannet.

Barnehagen er for barn i alderen 0-6 år og lokalene består av to avdelinger. Vi har stort fokus på lek og relasjoner. Lek er en sentral del av de sosiale relasjonene, det er en kilde til glede og samtidig har leken læringsverdi. Derfor legger vi til rette for den viktige leken ved å tolke barnas ønske om å leke, gi leken tid og plass, skape et godt lekemiljø i barnehagen, støtte barna i og utenfor leken og veilede dem til å leke over tid.

Trygg tilknytning og relasjoner er grunnleggende for barns trygghet, trivsel og læring. Tilknytning handler om å føle nærhet og et emosjonelt bånd til et annet menneske. Vi er opptatt av å se og anerkjenne følelsene, behovene og ønskene som ligger bak barnas ord, handlinger og kroppsspråk. Det innebærer at barna i vår barnehage møter sensitive voksne som er oppmerksomme og støttende voksne. Voksne som møter barna med respekt og varme og som hjelper dem å sette ord på følelser og behov. Voksne som gir barna veiledning og hjelper dem å finne gode strategier i møte med oppturer og nedturer og som tar ledelsen når det trengs. Voksne som alltid har et fang, en klem og en hånd å tilby.