Syke barn og barnehage

Generelt for alle sykdommer så skal barn holdes hjemme når de har feber 38 grader eller høyere eller når de har svekket allmenntilstand. Barn som er uopplagte, slappe eller virker syke, skal holdes hjemme slik at de får nok ro, hvile og omsorg.

Vi har en egen oversikt over sykdommer, symptomer og forholdssregler som vi benytter. Denne er utarbeidet av PBL Bedriftshelsetjeneste: Sykdom i barnehagen