Vedtekter for Rundvannet barnehage SA

Barnehagen har selskapsvedtekter og barnehagevedtekter. Selskapsvedtektene er i henhold til samvirkeloven mens barnehagevedtektene er i henhold til barnehageloven § 7.