Årsplan 2021-2023

Årsplanen gir en oversikt over barnehagens pedagogiske arbeid, våre fokusområder, våre verdier og våre mål for barnehagevirksomheten. Årsplanen er daglig leders styreredskap og personalets arbeidsredskap og den er godkjent av barnehagens samarbeidsutvalg. Planen tar utgangspunkt i barnehagens egenart og rammebetingelser. 

Årsplan 2021-2023