Kompetansetiltak- og kvalitetsutviklingsplan

Barnehagen har en kompetansetiltak- og kvalitetsutviklingsplan som har bakgrunn i Tromsø kommunes "Kvalitetsutviklingsplan for barnehage og skole i Tromsø 2021-2025" samt "Langsiktige kompetanseutviklingsplan for barnehager i Troms 2017-2021". Planen kan leses her.