Progresjonsplan

Rammeplanen for barnehagen beskriver barnehagens innhold og oppgaver i arbeidet med barna. I rammeplanen fremgår det særlig 7 ulike fagområder som barnehagen skal jobbe med. Barnas lek danner et viktig grunnlag for arbeidet med fagområdene, men barna skal også få utvikle kunnskaper og ferdigheter innenfor alle fagområdene gjennom undring, forskning og skapende aktiviteter. Progresjonsplanen for barnehagen skal tydeliggjøre hvordan barnehagen vil arbeide med barnas utvikling gjennom de ulike fagområdene.

Les vår progresjonsplan her.