Plan mot mobbing og for sosial kompetanse

Vårt mål er at barna i vår barnehage skal ha et trygt leke -og læringsmiljø og at ingen barn skal utsettes for mobbing eller krenkende ord og handlinger i barnehagen. I vår "Plan mot mobbing og for sosial kompetanse" kan du lese om hvordan vi jobber for å forebygge og avdekke mobbing samt øke barnas sosiale kompetanse.