Fagdager 2020/21

Barnehagen har fem fagdager i året. Disse dagene holder barnehagen stengt. Fagdagene er:

Torsdag 24.09.20

Fredag 25.09.20

Mandag 16.11.20

Mandag 15.02.21

Fredag 14.05.21