Fagdager barnehageåret 2018/19

Følgende dager skal benyttes til planleggings- og vurderingsarbeid samt faglig påfyll for barnehagens personale (barnehagen er stengt for barna disse dagene): Mandag 20. august 2018 Fredag 12. oktober 2018 Mandag 19. november 2018 Onsdag 2. januar 2019 Fredag 31. mai 2019