Fagdager 2020/21

Fagdagene for barnehageåret 2020/21 er: Torsdag 24. september 2020 Fredag 25. september 2020 Mandag 16. november 2020 Mandag 15. februar 2021 Fredag 14. mai 2021