Nærhet og trygghet i barnehagen

Vi har stort fokus på at barna skal oppleve nærhet og trygghet i barnehagen. Å bli båret føles både trygt og godt for de små, og noen dager kan de trenge mer av denne nærheten enn andre dager. Da er bæretøy er et fint hjelpemiddel i barnehagehverdagen slik at de barna som trenger nærhet kan få det, samtidig som den ansatte kan ha hendene fri til å kunne hjelpe andre barn også.