Vi har vært på kurs om lek

På fagdagen 19. november deltok de ansatte på kurset "Lek, livsmestring og det viktigste" med Terje Melaas. Terje er forfatter av Boka "Se meg, jeg vil leke", som vi jobber med knyttet til fokusområdet vårt "Lek".

Lek er viktig og forestillingsevnen som barn utvikler når de leker, er med på å gjøre barna i stand til å lære, både der og da, men også videre i livet. Terje Melaas la frem forskning som viser at 15-åringer fra gode lekemiljøer skårer best faglig i skolen. I tillegg til dette fortalte han om hvordan vi som voksne kan være med å fremme barnas lek og han ga oss en dypere felles forståelse for lek. I tillegg ga han oss enda mer input knyttet til det felles språket for lek som vi allerede er godt i gang med å utvikle. Kurset gjorde oss om mulig enda mer overbevist om å jobbe med lek i barnehagen er noe av det viktigste vi gjør. Vi bretter opp ermene og fortsetter den viktige jobben med leken!