Kompetanse -og kvalitetsutviklingsplan

For å gi barnehagebarna en god start i livet, forutsettes det at barnehagen har kompetente ledere og et personal som er faglig reflektert. Det krever sensitive voksne som ser, anerkjenner, støtter og følger opp barna i lek, læring og utvikling. En barnehage med høy kvalitet har bedre forutsetninger for å kunne ivareta barnas behov for lek og omsorg, stimulere dem til livslang læring og sikre tidlig innsats. I vår kompetanse -og kvalitetutviklingsplan kan du lese om hvordan vi jobber med kvalitet -og kompetanseutvikling i vår barnehage.