Nyhetsarkiv

 • Fagdager 2020/21

  Fagdagene for barnehageåret 2020/21 er:
  Torsdag 24. september 2020
  Fredag 25. september 2020
  Mandag 16. november 2020
  Mandag 15. februar 2021
  Fredag 14. mai 2021

 • Felles opplevelser i naturen

  Vi er opptatt av gode relasjoner og vennskap i vår barnehage fordi det fremmer barns psykiske helse og livsmestring. Å være ute i naturen hvor barna kan utforske, undre og glede seg sammen gir dem felles opplevelser som igjen styrker lek og vennskap mellom barna. Vi er heldige som har Rundvannet og naturen rett ved siden av barnehagen vår!

 • Vinteren gir slipp

  Det har vært en lang vinter i Tromsø og barna har lekt, akt og klatret på snø og snødunger i mange måneder. I dag var det ekstra stor stas å være ute i barnehagen! I løpet av helga har nemlig store mengder snø smeltet og barna kunne klatre på fjellknauser, leke i sandkassa og studere skogbunnen med alt av småkryp og naturmaterialer som finnes der. Vinteren har gitt slipp!!

 • Ledige barnehageplasser

  Vi har ledige barnehageplasser for barn under 3 år fra høsten/vinteren 2020.

 • Lek og aktivitet i gymsalen

  Hinderløype i gymsalen gir motoriske utfordringer, mestringsfølelse og mye moro for barna.

 • Lys i mørketid

  Førskoleklubben deltok i dag på arrangementet "Lys i mørketid" for byens barnehager.
  Vi var i Kirkeparken og Domkirken sammen med mange andre barn, vi sang sanger om mørketid og vinter og såg på lyslyktene vi og andre barn fra Tromsøs barnehager hadde laget for å lyse opp Kirkeparken.

 • 4 -og 5 åringene på tur

  De eldste barna har vært på tur på Vardentoppen og forsket på både vått og tørt på turen. Under mosen var det insekter og ved Skattøravannet fikk de et eksotisk møte med en Mandarinand. En flott og innholdsrik tur!

 • Lek med lego

  Lego gir rom for lek, kreativitet og systematisk tankegang. Legokassen tas ofte frem av barna og når noen liker å bygge med lego samtidig som tallinteressen er stor, da blir det fort legotall ut av det.

 • Bibliotektur

  Det er alltid fint å være på biblioteket hvor vi kan leke, lese og se i bøker. Denne gangen lånte vi blant annet bøker til samefolkets dag som er neste uke.

 • Nærhet og trygghet i barnehagen

  Vi har stort fokus på at barna skal oppleve nærhet og trygghet i barnehagen. Å bli båret føles både trygt og godt for de små, og noen dager kan de trenge mer av denne nærheten enn andre dager. Da er bæretøy er et fint hjelpemiddel i barnehagehverdagen slik at de barna som trenger nærhet kan få det, samtidig som den ansatte kan ha hendene fri til å kunne hjelpe andre barn også.

 • Vi har vært på kurs om lek

  På fagdagen 19. november deltok de ansatte på kurset "Lek, livsmestring og det viktigste" med Terje Melaas. Terje er forfatter av Boka "Se meg, jeg vil leke", som vi jobber med knyttet til fokusområdet vårt "Lek".

 • Fagdager barnehageåret 2018/19

  Følgende dager skal benyttes til planleggings- og vurderingsarbeid samt faglig påfyll for barnehagens personale (barnehagen er stengt for barna disse dagene):
  Mandag 20. august 2018
  Fredag 12. oktober 2018
  Mandag 19. november 2018
  Onsdag 2. januar 2019
  Fredag 31. mai 2019