Ansatte

Rundvannet barnehage

Maria Holst

Stilling: Daglig leder

Maria er utdannet førskolelærer med videreutdanning innen blant annet ledelse og bedriftsutvikling. Hun har jobbet 21 år i barnehage hvorav 18 år som daglig leder. Maria er særlig opptatt av relasjoner og lek og hvordan dette ligger til grunn for barns utvikling, læring og trivsel. Hun ble ansatt hos oss i 2015.

Rune Johansen

Stilling: Assistent

Rune har jobbet som barnehageassistent i 16 år og hos oss siden 2015. Rune er en dyktig tegner som gjerne tar barna med i tegningens verden.

Marisol Larsen

Stilling: Assistent

Marisol begynte å jobbe som vikar hos oss sommeren 2016 og hadde da jobbet i barnehage i ett år. Etter å ha jobbet i full stilling, har hun nå gått ned i 60% stilling grunnet studier.

Hege Hansen

Stilling: Pedagogisk leder

Hege er utdannet førskolelærer og har jobbet som pedagogisk leder i barnehage siden 2006. Hun har også vikariert som daglig leder hos oss i ett år.

Anita Egge

Stilling: Barnehagelærer

Anita er utdannet barnevernspedagog med tilleggsutdanning i småbarnspedagogikk og barnehagepedagogikk. Hun har 11 års erfaring fra barnehage. Anita er særlig opptatt av at barn skal føle seg trygge i barnehagen og at dette er grunnlaget for barns lek og læring. Anita startet som barnehagelærer hos oss høsten 2018.

Thea Marie Øien

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Thea begynte å jobbe hos i januar 2020. Hun er utdannet barnevernspedagog og skal jobbe hos oss i et engasjement frem til sommeren 2020.